NBTวิถีไทย ตอน ผลิตภัณฑ์ดีดีที่อุบล
25/07/2565 การดู 473 ครั้ง
NBTวิถีไทย ตอน ผลิตภัณฑ์ดีดีที่อุบล
รายการถัดไป
NBTวิถีไทย ตอน เยือนชุมชนคนทำเทียนเมืองอุบลฯ
25/07/2565 ผู้ชม 431
NBTวิถีไทย ตอน ประเพณีบวชนาคหมู่พลังสามัคคี
25/07/2565 ผู้ชม 528
NBTวิถีไทย ตอน ผลิตภัณฑ์ดีดีที่อุบล
25/07/2565 ผู้ชม 473

วีดีโอแนะนำ
91ปี กรมประชาสัมพันธ์
91ปี กรมประชาสัมพันธ์
90ปี กรมประชาสัมพันธ์
โลโก้ 90ปี กรมประชาสัมพันธ์
การรับเรื่องร้องเรียนของกรมประชาสัมพันธ์
การรับเรื่องร้องเรียนของกรมประชาสัมพันธ์
 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 196 รายการ
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 196 รายการ
 ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 196 รายการ
ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 196 รายการ
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
NBT อุบลร่วมพีธีถวายปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี๒๕๖๕
NBT อุบลร่วมพีธีถวายปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี๒๕๖๕ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฏาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสินเจิมสิริ สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๒
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔