ตลาดไม่วาย By ทีวีอิสาน
นำเสนอของดีของเด่นในพื้นที่ส่งเสริมอาชีพประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ ออกอากาศทุกวัน อังคาร-พุธ-พฤหัสบดี เวลา 11.00-11.30 น.

วีดีโอ