เมืองไทยดี๊ดี
นำเสนอเกี่ยวกับประเพณี ศิลปะวัฒธรรม วิถีชีวิตการดำรงชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ ออกอากาศทุกวัน จันทร์-อังคาร เวลา 08.30-09.30 น.

วีดีโอ