รอบภูมิภาค
นำเสนอการพัฒนาชีวิตส่งเสริมภาคการเกษตร และการมีส่วนสนับสนุนของภาครัฐ ออกอากาศทุกวัน จันทร์-อาทิตย์ เวลา 09.30 -10.00 น.

วีดีโอ