NBT รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกัน
นำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาความเดือนร้อนของประชนชน ทั้งด้านกฎหมายและสุขภาพ ออกอากาศทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 14.00-15.00 น.

วีดีโอ