อีสานเช้านี้
ข่าวนำเสนอข่าวสารภาครัฐ หรือเหตุการณ์ที่สำคัญ เสนอข่าวสารภาครัฐ หรือเหตุการณ์ที่สำคัญ ในพื้นที่ 20 จังหวัดภาคอีสาน ออกอากาศทุกวัน จันทร์-อาทิตย์ เวลา 08.30 – 09.30 น.

วีดีโอ