ป้องปากอยากเล่า
นำเสนอข่าวสารทั่วไป เหตุการณ์ปัจจุบัน เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคอีสาน ออกอากาศทุกวัน จันทร์-อาทิตย์ เวลา 10.00-10.30 น.

วีดีโอ