NBT รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกัน วันที่ 8 กรกฎาคม 2565
21/07/2565 การดู 553 ครั้ง
NBT รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกัน วันที่ 8 กรกฎาคม 2565
รายการถัดไป
NBT รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกัน วันที่ 2 กรกฎาคม 2565
21/07/2565 ผู้ชม 243
NBT รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกัน วันที่ 7 กรกฎาคม 2565
21/07/2565 ผู้ชม 245
NBT รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกัน วันที่ 20 กรกฎาคม 2565
21/07/2565 ผู้ชม 241
NBT รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกัน วันที่ 8 กรกฎาคม 2565
21/07/2565 ผู้ชม 553

วีดีโอแนะนำ
91ปี กรมประชาสัมพันธ์
91ปี กรมประชาสัมพันธ์
90ปี กรมประชาสัมพันธ์
โลโก้ 90ปี กรมประชาสัมพันธ์
การรับเรื่องร้องเรียนของกรมประชาสัมพันธ์
การรับเรื่องร้องเรียนของกรมประชาสัมพันธ์
 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 196 รายการ
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 196 รายการ
 ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 196 รายการ
ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 196 รายการ
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
NBT อุบลร่วมพีธีถวายปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี๒๕๖๕
NBT อุบลร่วมพีธีถวายปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี๒๕๖๕ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฏาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสินเจิมสิริ สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๒
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔