NBT รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกัน วันที่ 7 กรกฎาคม 2565
21/07/2565 การดู 232 ครั้ง
NBT รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกัน วันที่ 7 กรกฎาคม 2565
รายการถัดไป
NBT รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกัน วันที่ 2 กรกฎาคม 2565
21/07/2565 ผู้ชม 233
NBT รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกัน วันที่ 7 กรกฎาคม 2565
21/07/2565 ผู้ชม 232
NBT รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกัน วันที่ 20 กรกฎาคม 2565
21/07/2565 ผู้ชม 231
NBT รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกัน วันที่ 8 กรกฎาคม 2565
21/07/2565 ผู้ชม 441

วีดีโอแนะนำ
90ปี กรมประชาสัมพันธ์
โลโก้ 90ปี กรมประชาสัมพันธ์
การรับเรื่องร้องเรียนของกรมประชาสัมพันธ์
การรับเรื่องร้องเรียนของกรมประชาสัมพันธ์
 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 196 รายการ
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 196 รายการ
 ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 196 รายการ
ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 196 รายการ
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
NBT อุบลร่วมพีธีถวายปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี๒๕๖๕
NBT อุบลร่วมพีธีถวายปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี๒๕๖๕ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฏาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสินเจิมสิริ สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๒
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24