อีสานเช้านี้ วันที่ 23 กรกฎาคม 2565
25/07/2565 การดู 24 ครั้ง
23 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30-09.30 น.
📍 “ ผู้ตรวจฯ สนร.ลงพื้นที่สุรินทร์”
📍 “ อบจ.อุบลฯ กำจัดขยะอันตรายชุมชนอย่างถูกต้องและปลอดภัย”
📍 “ นครพนม บูรณาการขจัดความยากจนให้ประชาชน ”
📍 “ เหล่ากาชาดมุกดาหาร มอบบ้านแก่ผู้ยากไร้ ”
📍 “ Soft Power : อุบลราชธานี เมืองน่าเยือน ”
สนทนา (สด) ธนเดช รามสมภพ (เติร์ก) ผู้กำกับ / นลินทิพย์ น้อยวงศ์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ.อุบลราชธานี
รายการถัดไป
อีสานเช้านี้ NBT NORTHEAST วันที่ 18 กรกฎาคม 2565
19/07/2565 ผู้ชม 22
อีสานเช้านี้ NBT NORTHEAST วันที่ 17 กรกฎาคม 2565
19/07/2565 ผู้ชม 22
อีสานเช้านี้ NBT NORTHEAST วันที่ 16 กรกฎาคม 2565
19/07/2565 ผู้ชม 18
อีสานเช้านี้ NBT NORTHEAST วันที่ 15 กรกฎาคม 2565
19/07/2565 ผู้ชม 21
อีสานเช้านี้ NBT NORTHEAST วันที่ 21 กรกฎาคม 2565
21/07/2565 ผู้ชม 21
อีสานเช้านี้ วันที่ 23 กรกฎาคม 2565
25/07/2565 ผู้ชม 24
อีสานเช้านี้ วันที่ 24 กรกฎาคม 2565
25/07/2565 ผู้ชม 26
อีสานเช้านี้ NBT NORTHEAST วันที่ 25 กรกฎาคม 2565
25/07/2565 ผู้ชม 25

วีดีโอแนะนำ