อีสานเช้านี้ NBT NORTHEAST วันที่ 25 กรกฎาคม 2565
25/07/2565 การดู 26 ครั้ง
25 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30-09.30 น.
📍 “ศรีสะเกษ บรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ “พระพันปีหลวง”
📍 “บุรีรัมย์ อนุรักษ์ฟื้นฟูสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ พื้นที่มรดกโลก”
📍 “สุรินทร์ เกษตรอินทรีย์ สู่วิถีนวัตกรรมใหม่ หลังมหันตภัยโควิด”
📍 “ศรีสะเกษ ลูกหนี้ร่วมหมื่น ไกล่เกลี่ยมากกว่า 787 ล้านบาท”
📍 “ยโสธร ปั่น ปั่น สะออน 50 ปี ศรียโสธร“
รายการถัดไป
อีสานเช้านี้ NBT NORTHEAST วันที่ 18 กรกฎาคม 2565
19/07/2565 ผู้ชม 22
อีสานเช้านี้ NBT NORTHEAST วันที่ 17 กรกฎาคม 2565
19/07/2565 ผู้ชม 22
อีสานเช้านี้ NBT NORTHEAST วันที่ 16 กรกฎาคม 2565
19/07/2565 ผู้ชม 18
อีสานเช้านี้ NBT NORTHEAST วันที่ 15 กรกฎาคม 2565
19/07/2565 ผู้ชม 21
อีสานเช้านี้ NBT NORTHEAST วันที่ 21 กรกฎาคม 2565
21/07/2565 ผู้ชม 21
อีสานเช้านี้ วันที่ 23 กรกฎาคม 2565
25/07/2565 ผู้ชม 25
อีสานเช้านี้ วันที่ 24 กรกฎาคม 2565
25/07/2565 ผู้ชม 26
อีสานเช้านี้ NBT NORTHEAST วันที่ 25 กรกฎาคม 2565
25/07/2565 ผู้ชม 26

วีดีโอแนะนำ