ชีวิตดี๊ดี...ที่ชายแดนใต้ ตอน สนามบินเบตง ความเรียบง่ายแห่งสถาปัตยกรรมอันทรงพลัง
15/08/2563 การดู 44 ครั้ง
โดยที่กรมประชาสัมพันธ์มีภารกิจหลักในการดำเนินการงานด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชนเพื่อให้การดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของชาติเป็นไปอย่างมีระบบ ด้วยการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนและประชาคมโลกในยุทธศาสตร์ และนโยบายสำคัญของรัฐบาล ซึ่งจะต้องทำงานเชิงรุก ทั้งเรื่องการวางแผนประสานงาน ติดตามประเมินผล การบริหารจัดการข่าวสารอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เป็นกลางถูกต้อง เพิ่มบทบาทในการเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานต่างๆ
รายการถัดไป
COVID ตอน ไทยชนะแพลตฟอร์มวิถีใหม่
15/08/2563 ผู้ชม 50
ชีวิตดี๊ดี...ที่ชายแดนใต้ ตอน สนามบินเบตง ความเรียบง่ายแห่งสถาปัตยกรรมอันทรงพลัง
15/08/2563 ผู้ชม 47
Cyberbully สังคมต้อง ไม่ บูลลี่
15/08/2563 ผู้ชม 49
Influencer ลิลลี่
15/08/2563 ผู้ชม 48
ชีวิตดี๊ดี...ที่ชายแดนใต้ ตอน สนามบินเบตง ความเรียบง่ายแห่งสถาปัตยกรรมอันทรงพลัง
15/08/2563 ผู้ชม 44
ครูดนตรียุคออนไลน์ (From Pub Musicians to Online Music Tutor)
15/08/2563 ผู้ชม 47
ตลาดจริงใจมาร์เก็ตรูปแบบใหม่ (Jing Jai Market)
15/08/2563 ผู้ชม 53
ภาษีไปไหน
15/08/2563 ผู้ชม 46

วีดีโอแนะนำ

ติดตาม Facebook

image
image