อีสานเช้านี้ วันที่ 24 กรกฎาคม 2565
25/07/2565 การดู 27 ครั้ง
24 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30-09.30 น.
📍 “อภิปรายไม่ไว้วางใจ ลงมติยังไว้วางใจ นายกฯ และ 11 รัฐมนตรี”
📍 “ยโสธร สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็น กลุ่มเกษตรกรปลูกหม่อนเลี้ยงไหม”
📍 “บุรีรัมย์ มอบแว่นตาให้กับผู้สูงอายุ พื้นที่ถิ่นทุรกันดาร”
📍 “สุรินทร์ ผู้ตรวจฯ ลงพื้นที่ติดตามแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ”
📍 “ยโสธร เลขารัฐมนตรี เปิดงานไกล่เกลี่ยหนี้สิน ปรับหนี้ข่วย ปชช.“
รายการถัดไป
อีสานเช้านี้ NBT NORTHEAST วันที่ 18 กรกฎาคม 2565
19/07/2565 ผู้ชม 22
อีสานเช้านี้ NBT NORTHEAST วันที่ 17 กรกฎาคม 2565
19/07/2565 ผู้ชม 22
อีสานเช้านี้ NBT NORTHEAST วันที่ 16 กรกฎาคม 2565
19/07/2565 ผู้ชม 19
อีสานเช้านี้ NBT NORTHEAST วันที่ 15 กรกฎาคม 2565
19/07/2565 ผู้ชม 21
อีสานเช้านี้ NBT NORTHEAST วันที่ 21 กรกฎาคม 2565
21/07/2565 ผู้ชม 22
อีสานเช้านี้ วันที่ 23 กรกฎาคม 2565
25/07/2565 ผู้ชม 25
อีสานเช้านี้ วันที่ 24 กรกฎาคม 2565
25/07/2565 ผู้ชม 27
อีสานเช้านี้ NBT NORTHEAST วันที่ 25 กรกฎาคม 2565
25/07/2565 ผู้ชม 27

วีดีโอแนะนำ